Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L. adverteixen que la informació continguda en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot contenir errors o estar desfasada, amb el que no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts en la Llei. En particular , la informació relativa al RD 515/89 de 21 d’abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació a subministrar en la compravenda i arrendament d’habitatges, es troba disponible per als compradors a les oficines de la companyia.

Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L. rebutgen la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per Yess Projects, S.L.y Topika Mad S.L. o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web de Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que pugui efectuar-se amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l’autorització de Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L. és una infracció que castiga la legislació vigent.

Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L. no es fan responsables dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que poguessin derivar-se del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En qualsevol cas de controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi, als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital (Espanya).

Protecció de dades personals

Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L. es comprometen amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Yess Projects, S.L. i Topika Mad S.L. li garanteixen la confidencialitat en el tractament de les dades personals que hagin estat facilitats, podent en qualsevol moment modificar o anul·lar aquestes dades mitjançant petició escrita dirigida a Yessflats (Departament Comercial), Reina Victòria, 12 baixos 2ª, 08021 Barcelona.